SYSTEMAIR SAVE VTR 700 – centrální

Rekuperační jednotka SAVE VTR 700 je díky své konstrukci a parametrům určena k větrání nejen rezidenčních objektů, ale také k větrání komerčních prostorů a školních tříd s podlahovou plochou až do cca 550 m² (doporučení Systemair).

Průtok vzduchu

až 550m3/h

Hladina akustického výkonu

36dBa

Energetická třída

A+

Tepelná účinnost zpětného získávání tepla

85%

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

• Rotační rekuperátor s vysokou celoroční účinností
• Plynulé řízení rotačního rekuperátoru pomocí EC motoru
• Funkce řízeného přenosu vlhkosti z odvodu do přívodu vzduchu
• Inteligentní řídicí systém SAVE Control s dotykovým ovladačem SAVE Touch
• Ovládání přes internet „Systemair Cloud“ nebo Smartphone
• Propojení s BMS přes Modbus RS485, Modbus TPC/IP
• Konfigurovatelné vstupy pro vzdálené ovládání
• Větrání dle požadavku díky vestavěnému čidlu vlhkosti
• Elektrický nebo vodní ohřívač jako příslušenství

Popis

Rekuperační jednotka SAVE VTR 700 je díky své konstrukci a parametrům určena k větrání nejen rezidenčních objektů, ale také k větrání komerčních prostorů a školních tříd s podlahovou plochou až do cca 550 m² (doporučení Systemair). Nízké vnitřní tlakové ztráty a filtry s velkou filtrační plochou redukují spotřebu elektrické energie na minimum, což potvrzují nízké hodnoty SFP (kW/m3*s) faktoru jednotky.

Konstrukce

Vzhledem k vertikální orientaci hrdel je jednotka SAVE VTR 700 určena pro podlahovou montáž. Jednotka se skládá z panelových filtrů M5/ePM10 50%, nízkoenergetických ventilátorů s EC motory a rotačního rekuperátoru poháněného EC motorem. Jednotku lze doplnit elektrickým nebo vodním ohřevem nebo chlazením (příslušenství). Vodní WHC nebo elektrický ELB ohřívač může být instalován přímo do jednotky, vodní chladič CWK nebo přímý výparník DXRE se instaluje do potrubní trasy (vše je volitelné příslušenství). Na přívod vzduchu lze také umístit panelový  filtr F7/ePM1 60%. Tento filtr je k dispozici jako příslušenství. Technické parametry (křivky) jednotek s nestandardními filtry naleznete na www.systemair.com.

Jednotka se vyrábí v levém (L) i pravém (R) provedení (dle umístění přívodu čerstvého vzduchu: vlevo/vpravo). Připojení jednotky k elektrické síti je přes standartní jednofázovou zásuvku 230/50Hz. Součástí dodávky je elektrický kabel o délce 1m.

Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s RAL9016-30 a je vyplněn 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny.

Dvojité kartáčové těsnění u rotačního rekuperátoru zabezpečuje minimální přenos odvodního vzduchu do přívodního.

Pohonem rotačního rekuperátoru je plynule regulovatelný nízkoenergetický EC motor s minimálním příkonem, který rozšiřuje možnosti ovládání jednotky resp. její funkce.

Díky plynulé regulaci otáček rotačního rekuperátoru lze přesně řídit jak teplotu vzduchu, tak i vlhkost v prostoru (popsáno níže v části Řídící systém SAVE Control).

V horní části jednotky je umístěn připojovací box CB, který usnadňuje propojení veškerého externího příslušenství jednotky a snižuje nutnost přístupu k základové desce uvnitř jednotky na minimum. CB je vybaven připojovacím rozhraním pro ModBus/RS485, 5 univerzálními, 2 analogovými vstupy, 4 digitálními, 3 analogovými výstupy a 3 svorkami pro napájení 24V (např. pro napájení čidel). Součástí dodávky jednotky je externí ovladač SAVE Touch (black) s 6 m dlouhým kabelem. Díky magnetu lze ovladač připevnit přímo na jednotku.

 

Řídicí systém SAVE Control

Jednotka je vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem SAVE Control. Nový intuitivní dotykový ovladač SAVE Touch je koncipován jako Smartphone a je jen jednou z mnoha možností, jak provoz jednotky řídit. K ovládání jednotky jsou určeny konfigurovatelné vstupy. Pro nadřazené řízení BMS může být použito komunikačního protokolu Modbus RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP (s modulem IAM – příslušenství). Díky modulu IAM je možné jednotku řídit i díky aplikaci z Smartphone přes Systemair Cloud. Aplikace Home Solution by Systemair je k dispozici pro operační systém IOS i Android.

Možnosti ovládání se díky novému řídicímu systému SAVE Control, vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodu vzduchu a díky možnosti plynulého řízení otáček rotačního rekuperátoru značně rozšířily. Průtoky vzduchu v jednotlivých stupních otáček se pro přívodní a odvodní ventilátor nastavují samostatně a lze tak docílit požadovaného přetlaku, podtlaku nebo rovnotlaku. Nastavuje se celkem 5 stupňů otáček (maximální, vysoké, normální, nízké, minimální), přičemž jednotlivé funkce a režimy vždy využívají některé z nich.

 

Níže je stručný popis vybraných funkcí řídicího systému SAVE Control a jejich využití:

MANUAL – v manuálním režimu lze nastavit průtok vzduchu ve třech stupních (vysoké, normální, nízké). Jednotku lze i úplně vypnout, pokud je tato možnost nastavena v servisním menu.

AUTO – v automatickém režimu může jednotka pracovat dle týdenního programu, tzv. na požadavek dle čidel CO2 nebo vlhkosti nebo pomocí externího signálu od BMS.

Týdenní program – program umožňuje pro zvolené dny v týdnu nastavit dvě časové periody během dne. Nastavení průtoku vzduchu (stupeň otáček / dle požadavku) a teploty (odchylka 0-10°C) se provádí samostatně pro období, kdy je perioda aktivní a kdy neaktivní.

Řízení dle vlhkosti / CO2 – jednotka se snaží zajistit požadovanou kvalitu vnitřního vzduchu, např. max. hodnotu CO2 nebo vlhkosti, pomocí regulace množství vzduchu. Otáčky ventilátorů jsou řízeny 0-10V dle signálu od požadovaných čidel. Pro měření hodnoty vlhkosti lze použít vestavěné nebo externí čidlo. Požadovaná vlhkost se nastavuje pro letní i zimní provoz. Pro měření CO2 lze použít externí čidla. Pro zajištění správné funkce se musí použít čidla ze sortimentu Systemair.

Řízený přenos vlhkosti – díky vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodního vzduchu a plynule řízenému rotačnímu rekuperátoru dokáže systém SAVE control regulovat nejen teplotní účinnost výměníku, ale i účinnost přenosu vlhkosti. Účinnost přenosu vlhkosti rapidně klesá již při nepatrném snížení otáček rotačního výměníku (teplotní účinnost je stále vysoká). Systém SAVE control je tak schopen přivádět do prostoru vzduch požadovaných parametrů. Tato funkce je vhodná především na odvod nežádoucí vysoké vlhkosti např. z tělocvičen nebo novostaveb. Problém vysoké vlhkosti u novostaveb (kvůli „mokrým“ procesům ve výstavbě) řeší jejich obyvatelé v prvním roce užívání nemovitosti, avšak po zpravidla dvou letech je ve většině obytných budov problém opačný. Nízká stejně jako vysoká vlhkost může působit negativně na lidské zdraví. Výše popsaná funkce spolu s vlastností rotačního rekuperátoru přenášet vlhkost může nastíněný problém vyřešit.

Řízení teploty – regulaci teploty je možné zvolit dle teploty přívodu vzduchu, dle teploty v místnosti nebo dle teploty odvodu vzduchu.

Free cooling – v letním období funkce volného chlazení využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazení vnitřních prostor během noci. Díky tomu další den oddaluje naakumulovaný chlad vyhřátí

interiéru a snižuje tak náklady na jeho vychlazení.

Rekuperace chladu – Funkce se po jejím nastavení v ovladači aktivuje automaticky v případě, že teplota odváděného vzduchu je nižší než teplota venkovního vzduchu. Tím se dosáhne předchlazení přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné vychlazení vnitřního prostoru.

Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty – po aktivaci této funkce dojde při extrémně nízké venkovní teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k úsporám energie na dohřátí vzduchu.

CAV/VAV řízení – Sada CAV/VAV rozšiřuje možnosti řízení průtoku vzduchu jednotky. Jednotka je v režimu  CAV schopna udržovat konstantní průtok vzduchu, což je vhodné při napojení více jednotek na jedno nasávací potrubí v bytovém domě. Režim VAV je určen pro případ, kdy jsou jednotlivé potrubní větve uzavírány nebo v součinnosti s regulátory variabilního průtoku vzduchu OPTIMA.

ECO – Ekonomický režim je proaktivní funkce šetřící náklady na dohřátí přívodního vzduchu. Při aktivaci této funkce se nastavuje přípustná odchylka (0-10°C), která omezuje spínání dohřevu v případě, kdy není zadané teploty dosaženo díky rekuperaci.

ECO režim v sobě zahrnuje i funkci tzv. ”volného vytápění”. Pokud je venkovní teplota vzduchu během noci příliš nízká a vzduch musí být během noci dohříván dokonce i pro dosažení snížené teploty (nastavená teplota snížená o přípustnou odchylku), systém si tuto informaci ”zapamatuje” a aktivuje funkci ”volného vytápění”. Do vnitřního prostoru je následující den přiváděn vzduch o vyšší teplotě (pouze využitím rekuperace) a akumulované teplo v interiéru je využito během další chladné noci, aby se co nejvíce omezilo použití ohřívače jednotky. Sníženou hodnotu teploty přívodního vzduchu reflektují i režimy NÁVŠTĚVA, MIMO DOMOV a DOVOLENÁ.

Další funkce – Ostatní funkce resp. režimy větrání jako DOVOLENÁ, MIMO DOMOV, DIGESTOŘ, PROVĚTRÁNÍ, NÁVŠTĚVA nebo VYSAVAČ se aktivují po sepnutí na ovladači SAVE Touch (případně sepnutím digitálního kontaktu). Po aktivaci se jednotka přepne do předem nastaveného provozního režimu s daným průtokem vzduchu a teplotou.

 

Certifikáty

Jednotka SAVE VTR 700 spolu s ostatními jednotkami řady SAVE získala certifikát Eurovent v oblasti RAHU (rezidenční vzduchotechnické jednotky) a celá výrobní řada rezidenčních jednotek společnosti Systemair se tím stala zcela unikátní. Testování bylo provedeno dle evropské normy EN13141-7:2010, která u jednotek ověřuje mimo jiné výkonové křivky, účinnost rekuperace, hluk, spotřebu energie apod. Ve všech těchto vlastnostech došlo při zkouškách jednotek SAVE ke shodě s deklarovanými parametry.

Specifikace

Výkon – chlazení/Topení

Průtok vzduchu

Energetická třída

Výměník

Účinnost zpětného získávání tepla

Hladina akustického výkonu

Instalace jednotky

Hmotnost jednotky

Rozměry jednotky VxŠxH

-

až 550m3/h

A+

Deskový protiproudový

85%

36dBa

Nástěnné

188 kg

1215x1170x575 mm

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

  • APLIKAČNÍ PROSTOR

  • VÝROBCE

  • TYP JEDNOTKY

  • TYP VÝMĚNÍKU

Solankový zemní výměník ComfoFond-L Q je navržen pro použití ve spojení s větracími jednotkami Zehnder ComfoAir Q350/450/600. Při nízkých venkovních teplotách v zimním období předehřívá venkovní vzduch a tvoří protizámrazovou ochranu.

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Solankový zemní výměník tepla Zehnder ComfoFond-L Eco je navržen pro použití společně s komfortními větracími jednotkami Zehnder ComfoAir 350 Luxe a Zehnder ComfoAir 550 Luxe. Při nízkých venkovních teplotách předehřívá přiváděný vzduch

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Pro nezávaznou kalkulaci zde prosím zanechte své údaje