LEGISLATIVNÍ PODKLADY

• Vše pro vaše pohodlí •

Výpisy , Certifikáty

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily
Elektromontér fotovoltaických
systémů
Servisní mechanik velkých a malých chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů

Certifikát pojištění odpovědnosti za újmu – direct pojišťovna

• Odvádíme profesionální práci •

Máte na nás nějakou konkrétní otázku?