Soler&Palau IDEO 325 Ecowatt – centrální

Větrací jednotka s rekuperací tepla IDEO Ecowatt s protiproudým deskovým výměníkem je určena pro větrání komerčních a obytných objektů a dosahuje maximální účinnosti až 92 %.

Průtok vzduchu

21 až 198m3/h

Hladina akustického výkonu

35 dBa

Energetická třída

A+

Tepelná účinnost zpětného získávání tepla

92%

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Rekuperační jednotky jsou zárukou zdravého prostředí, které Vám zajistí řízené větrání s rekuperací tepla. Stavebnicový systém ED Flex byl vyvinut pro snadný návrh a jednoduchou montáž řízeného větrání s rekuperací tepla. Je určen pro instalaci do stávající a nové bytové výstavby rodinných  domů a bytů. Rozvody jsou z flexibilních hadic ED Flex 75/63mm (vnější/vnitřní průměr) s paprskovitým vedením od rozdělovacího boxu k distribučním prvkům.

Větrací jednotka s rekuperací tepla IDEO Ecowatt s protiproudým deskovým výměníkem je určena pro větrání komerčních a obytných objektů a dosahuje maximální účinnosti až 92 %. Vzduchotechnická jednotka je opatřena regulátorem konstantního průtoku, který zajišťuje požadovaný průtok vzduchu i při změnách tlakové ztráty. Rekuperační jednotka je vybavena radiálními ventilátory se stejnosměrnými EC motory s vysokou účinností a nízkou spotřebou a filtry G4 a M5. Pro letní období je jednotka vybavena obtokem výměníku (bypass).

Technické parametry

Skříň
je z bíle lakovaného, pozinkovaného ocelového plechu. Vnitřní konstrukce je z vysoce kvalitního pěnového PP, což zajišťuje mimořádně nízké tepelné ztráty jednotky. Hrdla jsou umístěna na horní části skříně. Ze spodní části skříně je vyveden odvod kondenzátu. Obtok výměníku ovládaný servopohonem je standardně součástí jednotky. Jednotka je vybavena zabudovaným přijímačem pro bezdrátové ovládání jednotky, takže nejsou nutné kabelové elektroinstalační rozvody. Přijímací anténa je namontována na horní části skříně, dosah 150 m na volné ploše.

Ventilátory
Na sání odpadního vzduchu a sání čerstvého vzduchu je jednotka vybavena radiálními ventilátory s oběžnými koly s vysokou účinností.

Motor
Motory jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou, cca o 50 až 60 % nižší ve srovnání se střídavým motorem.

Rekuperace
Protiproudý deskový výměník je z plastu s účinností 92 %. Je přístupný po demontáži čelní stěny jednotky. Pro letní provoz je jednotka vybavena automatickým obtokem výměníku.

Filtr
Na sání odpadního vzduchu je deskový filtr třídy G4 (ISO coarse 65%), na sání čerstvého vzduchu je předfiltr G4 (ISO coarse 65%) a filtr M5 (ISO ePM10 50%), alternativně F7. Přístup k nim je po zvednutí servisního víka na čelní straně jednotky, k vyjmutí nejsou třeba žádné nástroje.
Náhradní filtry:
• AFR-EHR 325 M5 (ISO ePM10 50%)/G4
(ISO coarse 65%) sada náhr. filtrů (sání
čerstvého vzduchu)
• AFR-EHR 325 F7/G4 (ISO coarse 65%)
sada náhr. filtrů (sání čerstvého vzduchu)
• AFR-EHR 325 G4 (ISO coarse 65%)
náhradní filtr (sání odpadního vzduchu)
• AFR-EHR 325 uhlíková kazeta (sání
čerstvého vzduchu)

El. připojení
Z jednotky je vyveden pětižilový 1,5 mdlouhý kabel.

Regulace konstantního průtoku
Jednotka je vybavena regulátorem konstantního průtoku. Hodnoty požadovaného průtoku se nastavují na ovladači s displejem. Tento druh regulace zajišťuje potřebný průtok i při změně tlakové ztráty vzduchových rozvodů (např. připojení a odpojení zemního výměníku nebo zvětšení tlakové ztráty znečištěných filtrů). Regulace je vybavena možností přepnutí do režimu zvýšeného větrání (BOOST) pomocí až 20 ks malých dálkových radiových ovladačů. Po stisknutí tlačítka BOOST dojde na dobu cca 10 minut ke zvýšení průtoku vzduchu na maximální hodnotu. Tlačítka BOOST lze s výhodou použít na WC, v koupelnách, kuchyních a společenských místnostech. Režimy nízkého a plného větrání lze naprogramovat libovolně pro každý den v týdnu, včetně víkendových programů sníženého větrání na cca 45 m3/h.

Regulace teploty
Jednotka je vybavena automatickým obtokem výměníku (Bypass). V letním období je vzduch v jednotce veden obtokem mimo výměník, čímž dochází k úspoře energie.

Montáž
ve svislé nebo s použitím IDEO 325 setu i v horizontální poloze. Montuje se na stěnu, minimálně 235 mm nad podlahou nebo na stojan. Při montáži na podlahu je nutné dodržet naklonění jednotky min. 10 %. Montáž vyžaduje volný prostor před jednotkou, aby bylo možné vyjmout filtry nebo otevřít víko a čistit výměník. Součástí dodávky je ocelový pozední rám. Připojení odvodu kondenzátu se provede přes sifonový pachový uzávěr na odpadní vedení nebo deštový svod.

Hluk
Jednotka je díky speciální konstrukci a použití plochých ventilátorů s EC motory mimořádně tichá.

Varianty
K dispozici také rekuperační jednotka s tepelným čerpadlem IDEO 325 Ekonovent® HP 5

Příslušenství
• ED Flex System® kruhové vzduchové
rozvody
• ED Plano System® čtyřhranné vzduchové
rozvody
• IDEO 325 programovatelný radiový dálkový
ovladač s displejem
• IDEO 325 radiový dálkový ovladač BOOST
• Kit ANT. 200 přídavná anténa pro dosah
200 m na otevřené ploše
• IDEO 325 SET set pro horizontální montáž

Pokyny
Díky vysoké účinnosti výměníku není většinou nutný dohřev. V oblastech, kde jsou teploty často pod -5 °C, se doporučuje na sání čerstvého vzduchu instalovat teplovodní výměník nebo elektrický předehřev vzduchu o odpovídajícím výkonu (např. MBE-AFP 160/0,7).
Po základním nastavení montážní firmou nevyžaduje jednotka žádné další nastavování. Nároky na uživatele jsou minimální. Výměna filtru se doporučuje minimálně jednou ročně. Při projekci rekuperačních jednotek a jejich použití v objektech s plynovými spotřebiči kat.B (plynové kotle a ohřívače vody s otevřenou komorou) a nebo se zařízeními s otevřeným topeništěm na pevná či kapalná paliva s odtahem spalin do komína je nutno dbát příslušných odborných norem a zákonných ustanovení. Větrání musí také odpovídat normativním předpisům požární bezpečnosti staveb a nesmí být v rozporu s požárními předpisy. Tlakové ztráty systému nesmí překročit hodnotu, kontrolovanou vnitřní řídicí jednotkou při zpuštění interního testu maximálně povolených tlakových ztrát. Překročení tlakových ztrát vede k poruchám jednotky.

Informace
Plná elektronická regulace umožňuje přizpůsobení výkonu přesně požadavkům objektu. Jednotka je určena pro trvalý provoz.

Specifikace

Výkon – chlazení/Topení

Průtok vzduchu

Energetická třída

Výměník

Účinnost zpětného získávání tepla

Hladina akustického výkonu

Instalace jednotky

Hmotnost jednotky

Rozměry jednotky VxŠxH

-

21 až 198m3/h

A+

Deskový protiproudový

92%

35 dBa

Nástěnné

45 kg

877x745x471 mm

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

  • APLIKAČNÍ PROSTOR

  • VÝROBCE

  • TYP JEDNOTKY

  • TYP VÝMĚNÍKU

Solankový zemní výměník ComfoFond-L Q je navržen pro použití ve spojení s větracími jednotkami Zehnder ComfoAir Q350/450/600. Při nízkých venkovních teplotách v zimním období předehřívá venkovní vzduch a tvoří protizámrazovou ochranu.

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Solankový zemní výměník tepla Zehnder ComfoFond-L Eco je navržen pro použití společně s komfortními větracími jednotkami Zehnder ComfoAir 350 Luxe a Zehnder ComfoAir 550 Luxe. Při nízkých venkovních teplotách předehřívá přiváděný vzduch

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Pro nezávaznou kalkulaci zde prosím zanechte své údaje