Soler&Palau EHR 280 Akor – centrální

EHR 280 Akor  – Rekuperační jednotka pro větrání rodinných domů. Malá lehká kompaktní jednotka určená pro montáž na stěnu.

Průtok vzduchu

až 360m3/h

Hladina akustického výkonu

53 dBA

Energetická třída

A+

Tepelná účinnost zpětného získávání tepla

97%

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Rekuperační jednotky jsou zárukou zdravého prostředí, které Vám zajistí řízené větrání s rekuperací tepla. Stavebnicový systém ED Flex byl vyvinut pro snadný návrh a jednoduchou montáž řízeného větrání s rekuperací tepla. Je určen pro instalaci do stávající a nové bytové výstavby rodinných  domů a bytů. Rozvody jsou z flexibilních hadic ED Flex 75/63mm (vnější/vnitřní průměr) s paprskovitým vedením od rozdělovacího boxu k distribučním prvkům.

EHR 280 Akor – rekuperační jednotka s bezdrátovým ovladačem. Rekuperační jednotka pro větrání rodinných domů. Malá lehká kompaktní jednotka určená pro montáž na stěnu. Elektronická regulace s bezdrátovým ovladačem a časovým doběhem je součástí dodávky. Obsahuje protiproudý výměník s vysokou účinností zpětného získávání tepla (90–97%) a tříotáčkové ventilátory s nízkou spotřebou. Jednotka je určena pro trvalý provoz. Vzhledem k vysoké účinnosti výměníku se doplňkový ohřívač nepoužívá. Malé ztráty větráním pokryje topný systém domu. Kromě nastavení rychlosti po montáži, nevyžadujednotka žádné další nastavování. Nároky na uživatele jsou minimální, ovládání rychlosti ve třech stupních a občasné čištění. Čištění filtrů se doporučuje čtyřikrát ročně, čištění výměníku jednou za šest let, výměna filtrů jednou ročně. Při projekci rekuperačních jednotek EHR Akor a jejich použití v objektech s plynovými spotřebiči kat. B (plynové kotle a ohřívače vody s otevřenou komorou) a nebo se zařízeními s otevřeným topeništěm na pevná či kapalná paliva s odtahem spalin do komína je nutno dbát příslušných odborných norem a zákonných ustanovení. Větrání musí také odpovídat normativním předpisům požární bezpečnosti staveb a nesmí být v rozporu s požárními předpisy

Technické parametry

Skříň
Skříň je vyrobena z EPP, pro montáž na stěnu, je nutný manipulační prostor před jednotkou pro čištění a výměnu filtru. S jednotkou se dodává stěnový montážní rám z pozinkované oceli. Přípojná hrdla mají vnitřní rozměr 150 a vnější 180 mm. Hrdla jsou umístěna na vrchu a spodku jednotky. Vedle hrdla venkovního vzduchu je otvor protimrazové klapky. Kondenzát je vyveden vývodkou o průměru 40 mm, která je umístěna vespod skříně. Čelní stěna standardně modrá, na zvláštní objednávku šedá.

Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s EC motory a s dozadu zahnutými lopatkami.

Motor
Motory jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou. Transformátor je součástí jednotky, takže přívodní napětí je běžné síťové 230 V, 50 Hz. Krytí IP31.

Rekuperace
Protiproudý deskový výměník je z polypropylenu s účinnosti v rozsahu 90 až 97 %. Výměník je přístupný po otevření předního víka jednotky. Pro letní provoz je jednotka vybavena automatickým obtokem výměníku.

Filtr
Na sání a výtlaku jsou snadno vyměnitelné deskové filtry třídy G4 (ISO coarse 45%). Přístup k výměníku je po otevření čelního víka jednoty. Alternativně možno doplnit filtr M5 nebo pylový F7.
Náhradní filtry:
• AFR-EHR 280/325 Akor Filtr G4 (ISO coarse 45%), set 2 ks
• AFR-EHR 280/325 Akor Filtr F7, set 2 ks
• alternativně možno doplnit pylový filtr

El. připojení
U verze RF je z jednotky vyvedený třížilový připojovací kabel ukončený vidlicí do zásuvky. Standard má vyvedený pětižilový kabel.

Regulace otáček
V tabulce a grafu je znázorněno tovární nastavení otáček, ty lze ale po montáži přizpůsobit dle potřeby. Jednotka je vybavena dvěma potenciometry, kterými lze nastavit hodnotu vysokých a nízkých otáček. Střední otáčky jsou pak průměrem hodnoty vysokých a nízkých otáček. Pro nejvyšší otáčky lze nastavit doběh od 10, 20 nebo 30 min, pokud je použit bezdrátový přepínač otáček typu RFT Akor, který je volitelným příslušenstvím. Přepínač pracuje na frekvenci 868 MHz s maximálním dosahem 100 m ve volném prostoru. V případě změny připojovacího kabelu na pětižilový (součást dodávky) lze zajistit ovládání přepínačem SA 1–3V (nebo obdobným). V tomto zapojení lze použít pro nezávislé spuštění nejvyšších otáček čidlo kvality vzduchu AIRSENS, pokojový termostat nebo programovatelný časový spínač DT 3R, DT 4 nebo DT 8-R, které přivedou fázové napětí ze stejné napájecí fáze na ovládací svorku (toto řešení je zákaznické a není součástí dodávky). Plná funkce mikroprocesorové regulace nastává 24 h po zapnutí a ustálení parametrů.

Regulace teploty
Jednotka je vybavena automatickým obtokem výměníku. V letním období je vzduch v jednotce veden obtokem mimo výměník, čímž dochází k úspoře energie.

Protimrazová ochrana
Jednotka je vybavena automatickou protimrazovou ochranou, která v případě nebezpečí námrazy výměníku nejdříve omezuje otáčky přívodního ventilátoru, pokud nebezpečí trvá, otevírá protimrazovou klapku, kterou se část vzduchu přivádí z okolí jednotky. Pro správnou funkci protimrazové klapky je nutná instalace jednotky v místnostech s teplotou alespoň 5 ºC.

Montáž
Montáž pouze ve svislé poloze s volným prostorem před jednotkou, aby bylo možné otevřít víko a vyjmout filtry nebo výměník pro čištění. Připojení odvodu kondenzátu se provede přes sifonový pachový uzávěr.

Varianty
• EHR 280/325 H Akor RF
• EHR 280/325 D Akor RF
Levé nebo pravé provedení se ze všech variant získá záměnou předního a zadního panelu.

Příslušenství
• ED Flex System® kruhové rozvody
• ED Plano System® čtyřhranné rozvody
• náhradní filtry G4, M5, F7

Pokyny
Díky vysoké účinnosti výměníku není většinou nutný dohřev. V oblastech, kde jsou teploty často pod -5 °C, se doporučuje na sání čerstvého vzduchu instalovat teplovodní výměník nebo elektrický předehřev vzduchu o odpovídajícím výkonu (např. MBE-AFP 160/0,7). Po základním nastavení montážní firmou nevyžaduje jednotka žádné další nastavování. Nároky na uživatele jsou minimální. Výměna filtru se doporučuje minimálně jednou ročně. Dále je možné instalovat vzduchový/kapalinový zemní registr ED Geoflex/ED KZ-R.

Informace
Jednotka pro větrání rodinných domů. Malá lehká kompaktní jednotka určená pro montáž na stěnu. Bezdrátový ovladač typů RFT-Akor a RFT-D Akor s časovým doběhem není součástí dodávky jednotky.

Energetická třída SEC
SEC A standard
SEC A+ řízení čidly kvality vzduchu

Specifikace

Výkon – chlazení/Topení

Průtok vzduchu

Energetická třída

Výměník

Účinnost zpětného získávání tepla

Hladina akustického výkonu

Instalace jednotky

Hmotnost jednotky

Rozměry jednotky VxŠxH

-

až 360m3/h

A+

Deskový protiproudový

97%

53 dBA

Nástěnné

25 kg

848x480x 472mm

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

  • APLIKAČNÍ PROSTOR

  • VÝROBCE

  • TYP JEDNOTKY

  • TYP VÝMĚNÍKU

Solankový zemní výměník ComfoFond-L Q je navržen pro použití ve spojení s větracími jednotkami Zehnder ComfoAir Q350/450/600. Při nízkých venkovních teplotách v zimním období předehřívá venkovní vzduch a tvoří protizámrazovou ochranu.

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Solankový zemní výměník tepla Zehnder ComfoFond-L Eco je navržen pro použití společně s komfortními větracími jednotkami Zehnder ComfoAir 350 Luxe a Zehnder ComfoAir 550 Luxe. Při nízkých venkovních teplotách předehřívá přiváděný vzduch

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Pro nezávaznou kalkulaci zde prosím zanechte své údaje