Soler&Palau EASY 220 – centrální

Malá rekuperační jednotka určená pro větrání bytové výstavby. Jednotka je určena pro trvalý provoz. Rekuperace je zárukou zdravého prostředí, které Vám zajistí řízené větrání s rekuperací tepla.

Průtok vzduchu

až 245m3/h

Hladina akustického výkonu

56 dBa

Energetická třída

A+

Tepelná účinnost zpětného získávání tepla

92%

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Skříň je z odolného pěnového extrudovaného polystyrenu s vysokou hustotou. Kruhová hrdla o Průměr 160 mm jsou z ocelového pozinkovaného plechu opatřené těsnicí gumou. Revizní přístupy jsou na spodní straně jednotky. Standardní dodávka v RAL7016.

Technické parametry

Skříň
je z odolného pěnového extrudovaného po- lystyrenu s vysokou hustotou. Kruhová hrdla o Ø 160 mm jsou plastová s přípravou pro vlepení gumového těsnění. Revizní přístupy jsou na spodní straně jednotky. Standardní dodávka v RAL7016.

Ventilátory
Jednotka obsahuje dva radiální ventilá- tory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motorem.

Motory
jsou jednofázové EC s nízkou spotřebou, 230 V/50 Hz. Krytí IP44. Třída izolace B.

Rekuperace
Protiproudý propylenový výměník s účinnos- tí až 93 %. Výměník je přístupný po otevření snímatelného víka. Výměník je vybaven obtokem pro letní větrání.

Filtr
V jednotce jsou osazeny dva deskové filtry třídy F7 (ISO ePM10 50%) a G4 (ISO coarse 60%) na sání čerstvého vzduchu a jedním deskovým filtrem třídy G4 na sání odpadního vzduchu.
Náhradní filtry:
• AFR-EASY 220-F7 (ISO ePM10 50%) (1 ks)
• AFR-EASY 220-G4 (ISO coarse 60%) (2 ks)

Elektrické připojení
Z jednotky je vyveden napájecí kabel a kabel pro napojení ovladače jednotky. Délka kabelů je 2 m.

Regulace
Jednotka je vybavena řídicím systémem, který indikuje znečištění filtrů, ovládá by-pass a umožňuje spuštění funkce zvýšeného provětrávání (BOOST). V letním období může být vzduch v jednotce veden obtokem mimo výměník, čímž je možné v noci částečně vychlazovat objekt.

Montáž
Jednotka je určena k horizontální mon- táži do vnitřních prostor, pod strop nebo na podlahu. Požadovaná teplota okolí je v rozmezí 0° až 40 °C. Jednotka musí být namontována tak, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro otevření víka jednotky, výměnu filtrů, připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávě- rem a pro provádění periodických revizí elektroinstalace.

Hluk
Akustický tlak je uveden v tabulce technic- kých parametrů.

Příslušenství
• ED Flex System® kruhové rozvody
• CONTROL-CO2 čidlo CO2
• CONTROL-VOC čidlo VOC
• CONTROL-HR čidlo relativní vlhkosti
• MBE-AFP aktivní protimraz. ochrana
• TSP-B grafický displej s časovým programem

Pokyny
Díky vysoké účinnosti výměníku není většinou nutný dohřev. V oblastech, kde jsou teploty často pod -5 °C, se doporučuje na sání čerstvého vzduchu instalovat tep- lovodní výměník nebo elektrický předehřev vzduchu o odpovídajícím výkonu (např. MBE-AFP 160/0,7). Po základním nastavení montážní fi nevyžaduje jednotka žádné další  nastavování. Nároky na uživatele jsou minimální. Výměna filtru se doporučuje minimálně jednou ročně.
Dále je možné instalovat vzduchový/kapalinový zemní registr ED Geofl ®/ED KZ-R. Projektování rekuperačních jednotek EASY a jejich použití v objektech s plynovými spotřebiči kategorie B  (plynové kotle a ohřívače vody s otevřenou komorou) nebo se zařízeními s otevřeným topeništěm na pevná či kapalná paliva s odtahem spalin do komína se řídí platnými předpisy. Větrání musí odpovídat normativním předpisům požární bezpečnosti staveb a nesmí být v rozporu s požárními předpisy.

Informace
Malá jednotka určená pro větrání bytové vý- stavby. Jednotka je určena pro trvalý provoz.

Specifikace

Výkon – chlazení/Topení

Průtok vzduchu

Energetická třída

Výměník

Účinnost zpětného získávání tepla

Hladina akustického výkonu

Instalace jednotky

Hmotnost jednotky

Rozměry jednotky VxŠxH

-

až 245m3/h

A+

Deskový protiproudový

92%

56 dBa

Podstropní

19 kg

250x900x550 mm

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

  • APLIKAČNÍ PROSTOR

  • VÝROBCE

  • TYP JEDNOTKY

  • TYP VÝMĚNÍKU

Solankový zemní výměník ComfoFond-L Q je navržen pro použití ve spojení s větracími jednotkami Zehnder ComfoAir Q350/450/600. Při nízkých venkovních teplotách v zimním období předehřívá venkovní vzduch a tvoří protizámrazovou ochranu.

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Solankový zemní výměník tepla Zehnder ComfoFond-L Eco je navržen pro použití společně s komfortními větracími jednotkami Zehnder ComfoAir 350 Luxe a Zehnder ComfoAir 550 Luxe. Při nízkých venkovních teplotách předehřívá přiváděný vzduch

Cena včetně montáže

Nezávazná poptávka

Pro nezávaznou kalkulaci zde prosím zanechte své údaje