info@teplo-chlad.cz
777 748 022

Pohodu u vás doma. REKUPERAČNÍ JEDNOTKY a vzduchotechnika

Čerstvý vítr do vašich plachet.

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY a vzduchotechnika

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY a vzduchotechnika

image image

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY A VZDUCHOTECHNIKA

Rekuperační jednotky a vzduchotechnika

Rekuperace rodinných domů.

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu.

K čemu slouží větrání s rekuperací tepla

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy s kvalitním zatěsněním se proto již prakticky bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou. Stále větší nároky na těsnost obvodového pláště budovy i ostatních konstrukčních prvků vedou k faktu, že v objektu není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a hrozí problémy s vlhkostí, s koncentraci CO2, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů jako jsou např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu.

Tyto problémy po instalaci ventilačního systému odpadají. Objekt je větrán automaticky, i v době kdy není obýván, v tuto dobu s nižší intenzitou výměny vzduchu.

Rekuperační výměník je dnes nedílnou součástí moderních větracích systémů. Slouží k předání tepla mezi odváděným znehodnoceným a přiváděným čerstvým vzduchem do objektu.

Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu s minimální ztrátou tepla. Je tedy třeba v objektu uvažovat s nezávislou otopnou soustavou i zdrojem tepla. Větrací systémy pro rodinné domy nevyžadují detailní projekt ani žádný složitý výpočet.

Kompletní řešení prostředí výrobních prostorů

Vzduchotechnické systémy a zařízení zajišťující úpravu vzduchu (vzduchotechnika) pro účely například pobytu lidí ve vnitřních prostorech, nebo také pro technologické aplikace, včetně všech procesů sušení apod. Nutná je vzduchotechnika zejména v místech, kde v objektech a budovách některé z míst nemají žádnou možnost kontaktu s vnějším vzdušným prostředím, např. bez otevíratelných oken. Tepelná jistota, odvod škodlivých látek, filtrování vzduchu a přivádění čerstvého venkovního vzduchu jsou nejen pro člověka nezbytné a bezprostředně ovlivňují nejen kvalitu vlastního života, ale i pracovní výkon a produktivitu práce. Samozřejmou součástí vzduchotechniky jsou i vzduchotechnické jednotky s cirkulací vzduchu, které vyžadují maximální úpravy ať již teplotní, vlhkostní nebo kvalitativní.

Správně upravený vzduch zvládá v jednom systému zajistit odvětrání, vytápění, zvlhčení i ochlazení například výrobních hal (vzduchotechnika). Kombinace velkých větracích rekuperačních jednotek s teplo-vodním ohřívačem a adiabatickými chladícími jednotkami umožní celoroční udržitelné klimatické podmínky v celém výrobním procesu a prostoru s využitím odpadního tepla. V průběhu standardního provozního režimu vám zajišťuje jednotka zpětného získávání tepla odsáváním vzduchu z haly a předá poměrnou část z odváděné energie přiváděnému čerstvému filtrovanému vzduchu. Teplovodní ohřívače zajišťují dodatečný ohřev, jako kompenzaci části nepokrytého zpětného získání tepla. Adiabatická jednotka zajišťuje efekt vlhčení a v létě i ochlazení. Čerstvý vzduch z jednotek zpětného získávání tepla je distribuován vzduchotechnickým potrubím do prostoru haly.

Náhrady odsávaného vzduchu z výrobní technologie

Pro zajišťování přívodu vzduchu pro například technologické odsávání výrobních hal a prostor je na obvodové stěně objektu nainstalována proti-dešťová žaluzie pro přívody venkovního vzduchu. Dále na přívodu vzduchu jsou nasazeny buňkové tlumiče, které sníží pronikání hluku ven do prostoru. V